Kim Dung Truyện
Hệ Thống Trang Bị Quay lại

Hệ Thống Trang Bị

 

Trong trò chơi trang bị được chia làm các loại hình: Vũ khí, Phòng cụ, Hộ phù, Hồn khí
Vũ khí: Kiếm, cung, quyền, trượng, thương.
Phòng cụ: Khôi, giáp, ngoa
Hộ phù
Hồn khí: chiến hồn, nguyên thần, yêu đan.

Phẩm Chất Trang Bị
Trong trò chơi, trang bị chia thành 5 loại phẩm chất: trắng, xanh, lam, tím, vàng. Trong đó trang bị trắng có phẩm chất thấp nhất, trang bị vàng có phẩm chất cao nhất.
- Trắng: phổ thông, thuộc tính cơ sở thấp.
- Xanh: vĩ đại, thuộc tính cơ sở tăng lên.
- Lam: hoàn mỹ, thuộc tính cơ sở tương đối cao, thuộc tính thăng cấp trang bị tăng cao.
- Tím: truyền kỳ, thuộc tính cơ sở cao, thuộc tính thăng cấp trang bị cao.
- Vàng: thần khí, thuộc tính cơ sở cực cao, thuộc tính thăng cấp trang bị về sau cực cao.

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.