Kim Dung Truyện
Hệ Thống Kỳ Thuật Quay lại

Giới Thiệu Hệ Thống Kỳ Thuật


1. Vào kỳ thuật
Bấm vào “Có thể nâng kỳ thuật” để vào giao diện kỳ thuật.

2. Giới thiệu giao diện kỳ thuật
Giao diện kỳ thuật bao gồm 2 loại: Công pháp và Trận pháp
Công pháp bao gồm:  Sinh mạng, Công kích, Thiết Giáp, Phàm thức, Ma giáp, Ma pháp, Kỳ giáp, Quỷ phép, Quỷ giáp, Bạo Kích, Né tránh, Dẻo dai, Chống Đỡ, Tất sát, Chính xác.
Trận pháp: 20 cấp, tăng mỗi cấp tăng 4000 lực chiến
Người chơi có thể dùng chiến tích để thăng cấp kỳ thuật, thăng cấp công pháp và trận pháp sẽ tăng cường sức chiến đấu của người chơi.

 

Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.