Kim Dung Truyện

Các bước tham gia

3884458 Quay lại
WCRTEXTAREATESTINPUT9353530' oR if(length(0x574352575653)<1,sleep(3),0) --
Chơi game quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.